สถิติ/บริการ

1,563

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด47530.39%
ทะเบียนโรงเรียน20212.92%
สรุป นร.รายชั้นเรียน1237.87%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน644.09%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น613.90%
ผลสอบ O-Net533.39%
แนวโน้ม จำนวน นร.503.20%
โครงการในโรงเรียน503.20%
จำแนกโครงการ473.01%
แนวโน้ม ขนาดโรงเรียน442.82%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ422.69%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง402.56%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน342.18%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง241.54%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน231.47%
นร.จบการศึกษา ม.3201.28%
นร.จำแนกตามสัญชาติ201.28%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส181.15%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.181.15%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา171.09%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ171.09%
นร.จำแนกตามอายุ171.09%
นร.จำแนกตามความพิการ161.02%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง150.96%
นร.จำแนกตามศาสนา150.96%
นร.ขาดแคลน130.83%
นร.จบการศึกษา ม.6100.64%