สพม.น่าน.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550120012504261055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน5ดู่ใต้เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3721037010372101,114303731035110353101,07730--------2,1916037ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550120022504271055250427 สตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4201141311407111,240334451244312436121,32436--------2,5646937ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
550120032504281055250428 บ่อสวกวิทยาคาร3บ่อสวกเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 34131227292527211181464--------138915ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120042504291055250429 น่านประชาอุทิศ9กองควายเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ --------5022723621136--------113619ปกติ-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120062504301055250430 แม่จริม4หนองแดงแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 70274374321886435225221687--------3861526ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120072504311055250431 บ้านหลวง2ป่าคาหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 76276375222776935225831798--------4061527ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120082504321055250432 นาน้อย1นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 1835153515454901516551605149547415--------9643032ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120092504411055250441 สา8กลางเวียงเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2708283827188242422272077214764321--------1,4674533ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120112504431055250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก6น้ำมวบเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 251371211833182272182636--------146916ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120122504441055250444 สารทิศพิทยาคม4ยาบหัวนาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 161331251743132142162436--------117913ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120142504491055250449 นาหมื่นพิทยาคม13บ่อแก้วนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 66260253217965522924421286--------3071226ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120152504501055250450 เมืองลีประชาสามัคคี1ปิงหลวงนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 311361231903101121111333--------123621ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120162504511055250451 สันติสุขพิทยาคม8ดู่พงษ์สันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 62276263220166935336631889--------3891526ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120172504541055250454 น่านนคร5นาปังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 261352311924232302262796--------1711017ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120182504551055250455 ศรีนครน่าน5เมืองจังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 141171131443141171101413--------85614ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550130012504621055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์4ไชยสถานเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 452632383146792493560524514--------3912119ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220012504331055250433 ปัว8ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 3429326933199992731383078300892024--------1,9195138ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550220022504341055250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์6ศิลาเพชรปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20120118158325291192535--------111814ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220032504351055250435 เมืองแงง01แงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 1511819142313292172396--------8199ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220042504361055250436 มัธยมป่ากลาง1ป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 1023103376328197537436532149--------4951828ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220052504371055250437 ท่าวังผาพิทยาคม3ท่าวังผาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2627248722767372023572127204865122--------1,3884233ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220062504381055250438 สารธรรมวิทยาคาร5ตาลชุมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 281311251843232232222686--------152917ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม5ป่าคาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 1316116135316214292396--------7498ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220082504401055250440 เมืองยมวิทยาคาร2ยมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 231282282795142212182536--------1321112ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220092504461055250446 ทุ่งช้าง2ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 86371367222488027525222076--------4311431ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220102504471055250447 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"11เชียงกลางเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 143414441464433121324117395334410--------7772235ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220112504481055250448 พระธาตุพิทยาคม2พระธาตุเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 101131141373122122292536--------90910ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220122504521055250452 บ่อเกลือ5บ่อเกลือใต้บ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 983803933271912241014103432612--------5972128ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220132504531055250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก5นาไร่หลวงสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 59253248216064824523521286--------2881224ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
550220142504571055250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ1ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 50240244213468134736031889--------3221521ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)