สพม.น่าน. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550120022504271055250427 สตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------4281141311416111,257334521244012444121,33636452124401244412--2,5936938-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
550120042504291055250429 น่านประชาอุทิศกองควายเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ------------------------------3324225821336332422582--133622-ปกติ-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120082504321055250432 นาน้อยนาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------1625155516354801517051585139546715170515851395--9473032-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120092504411055250441 สากลางเวียงเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------3048280826478482322072157184661920220721571846--1,4674334-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120112504431055250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกน้ำมวบเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------351211281843272202242716272202242--155917-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120122504441055250444 สารทิศพิทยาคมยาบหัวนาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------321261301883152162172486152162172--136915-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120142504491055250449 นาหมื่นพิทยาคมบ่อแก้วนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------66261274220163024924221216302492422--3221227-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120152504501055250450 เมืองลีประชาสามัคคีปิงหลวงนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------381231211823141111302554141111302--137720-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT