สพม.น่าน. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550120012504261055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านดู่ใต้เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------3771038410372101,133303551035710329101,04130355103571032910--2,1746036-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550120032504281055250428 บ่อสวกวิทยาคารบ่อสวกเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------31131238210051718124249417181242--149917-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120062504301055250430 แม่จริมหนองแดงแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------83382378324395725125021586572512502--4011527-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120072504311055250431 บ้านหลวงป่าคาหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------77375382323495326135321677532613532--4011625-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120162504511055250451 สันติสุขพิทยาคมดู่พงษ์สันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------74264269220766036936731969603693673--4031527-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120172504541055250454 น่านนครนาปังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------3713013721044312252342906312252342--1941019-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120182504551055250455 ศรีนครน่านเมืองจังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------1116161233131111121363131111121--59610-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550130012504621055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ไชยสถานเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------682432813192799468575524214994685755--4342121-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2022.1.KAOPUNHOT