สพม.น่าน. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550220022504341055250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์6ศิลาเพชรปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 241201261703101202152455--------115814ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220042504361055250436 มัธยมป่ากลาง1ป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 102374370324697737036832159--------4611826ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220052504371055250437 ท่าวังผาพิทยาคม3ท่าวังผาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2497219621566831922472088224865623--------1,3394232ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220062504381055250438 สารธรรมวิทยาคาร5ตาลชุมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 301302322925232242322796--------1711116ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม5ป่าคาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 91151191433212122151485--------91811ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220082504401055250440 เมืองยมวิทยาคาร2ยมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 321292191804222182142546--------1341013ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220132504531055250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก5นาไร่หลวงสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 48245234212764423322421016--------2281219ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.SPMNAN (reversion By นายอรรถกร วรยศ)