สพม.น่าน.


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนเลขที่/หมู่ที่ตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
550220142504571055250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ1ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ----------------------38247244212965036736431819--------3101521-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220132504531055250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก5นาไร่หลวงสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ----------------------48245234212764423322421016--------2281219-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
550220122504521055250452 บ่อเกลือ5บ่อเกลือใต้บ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ----------------------833104390327791114110490331111--------5882029-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220112504481055250448 พระธาตุพิทยาคม2พระธาตุเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ----------------------171151161483152442222816--------129914-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220102504471055250447 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"11เชียงกลางเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ----------------------15041574136444312132396311833469--------7892138-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220092504461055250446 ทุ่งช้าง2ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ----------------------71369289322988025426421986--------4271431-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220082504401055250440 เมืองยมวิทยาคาร2ยมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----------------------321292191804222182142546--------1341013-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม5ป่าคาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----------------------91151191433212122151485--------91811-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220062504381055250438 สารธรรมวิทยาคาร5ตาลชุมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----------------------301302322925232242322796--------1711116-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220052504371055250437 ท่าวังผาพิทยาคม3ท่าวังผาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----------------------2497219621566831922472088224865623--------1,3394232-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220042504361055250436 มัธยมป่ากลาง1ป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ----------------------102374370324697737036832159--------4611826-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220032504351055250435 เมืองแงง01แงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ----------------------181111232524112172142426--------94109-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220022504341055250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์6ศิลาเพชรปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ----------------------241201261703101202152455--------115814-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220012504331055250433 ปัว8ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ----------------------3439340932091,0032731483058304892324--------1,9265138-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550130012504621055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์4ไชยสถานเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------682432813192799468575524214--------4342121-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120182504551055250455 ศรีนครน่าน5เมืองจังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------1116161233131111121363--------59610-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120172504541055250454 น่านนคร5นาปังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------3713013721044312252342906--------1941019-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120162504511055250451 สันติสุขพิทยาคม8ดู่พงษ์สันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------74264269220766036936731969--------4031527-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120152504501055250450 เมืองลีประชาสามัคคี1ปิงหลวงนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------381231211823141111302554--------137720-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120142504491055250449 นาหมื่นพิทยาคม13บ่อแก้วนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------66261274220163024924221216--------3221227-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120122504441055250444 สารทิศพิทยาคม4ยาบหัวนาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------321261301883152162172486--------136915-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120112504431055250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก6น้ำมวบเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------351211281843272202242716--------155917-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120092504411055250441 สา8กลางเวียงเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------3048280826478482322072157184661920--------1,4674334-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120082504321055250432 นาน้อย1นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------1625155516354801517051585139546715--------9473032-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120072504311055250431 บ้านหลวง2ป่าคาหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------77375382323495326135321677--------4011625-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120062504301055250430 แม่จริม4หนองแดงแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------83382378324395725125021586--------4011527-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120042504291055250429 น่านประชาอุทิศ9กองควายเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ------------------------------3324225821336--------133622-ปกติ-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120032504281055250428 บ่อสวกวิทยาคาร3บ่อสวกเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------311312382100517181242494--------149917-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120022504271055250427 สตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----------------------4281141311416111,257334521244012444121,33636--------2,5936938-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
550120012504261055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน5ดู่ใต้เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----------------------3771038410372101,133303551035710329101,04130--------2,1746036-ปกติ-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.1.KAOPUNHOT