ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022014
PERCODE 6 หลัก250457
กระทรวง 10 หลัก1055250457
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อ (อังกฤษ)Matthayomphrarachatanchaloemphakiat
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยโก๋น
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054693533
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.mpcs.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/8u48mFVFfdXJFAnt7

พิกัด


Latitude
19.5790973078
Longitude
101.079033115

131 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียน Stand Alone1 รร.
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร : กพด.2 รร.
3 โรงเรียน CONNEXT ED OBEC2 รร.
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
9 โรงเรียน Stand Alone 25664 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน