ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022013
PERCODE 6 หลัก250453
กระทรวง 10 หลัก1055250453
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
ชื่อ (อังกฤษ)Trikateprachasamakkee Ratchamangkalapisek
หมู่ที่5
ถนนท่าวังผา-เชียงคำ
หมู่บ้าน
ตำบลนาไร่หลวง
อำเภอสองแคว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054777089
อีเมล์แอดเดรสtrikate2u@gmail.com
เว็บไซต์www.trikate.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/bSLkXk5dTS1dPQVt8

พิกัด


Latitude
19.3556389738
Longitude
100.703719017

80.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โครงการกองทุนการศึกษา3 รร.
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก2 รร.
3 โรงเรียน CONNEXT ED โรงเรียนกองทุนฯ (OBEC, True)3 รร.
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน