ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
พระธาตุพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022011
PERCODE 6 หลัก250448
กระทรวง 10 หลัก1055250448
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)พระธาตุพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Pratatpittayakhom school
หมู่ที่2
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลพระธาตุ
อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054718946
อีเมล์แอดเดรสpratat@pratat.ac.th
เว็บไซต์http://pratat.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/NXRLCzdLSfcFgsjR8

พิกัด


Latitude
19.3352091
Longitude
100.8847774

76.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน