ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022010
PERCODE 6 หลัก250447
กระทรวง 10 หลัก1055250447
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"
ชื่อ (อังกฤษ)chiangklang prachapattana school
หมู่ที่11
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงกลาง
อำเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55160
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054753248
อีเมล์แอดเดรสchiangklang@spm37.com
เว็บไซต์www.ckp.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/k2gkh57KvVvEfCx98

พิกัด


Latitude
19.29580472
Longitude
100.8615012

69.6 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25623 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25613 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่7 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน