ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
ทุ่งช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022009
PERCODE 6 หลัก250446
กระทรวง 10 หลัก1055250446
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)Thungchang School
หมู่ที่2
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งช้าง
อำเภอทุ่งช้าง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55130
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054795167
อีเมล์แอดเดรสtc_school@hotmail.com
เว็บไซต์www.thungchang.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/wJUX6yQex6reRqQ28

พิกัด


Latitude
19.3963518
Longitude
100.8820748

81.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียน Connect ED1 รร.
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนเรียนรวม1 รร.
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โครงการกองทุนการศึกษา3 รร.
3 โรงเรียน CONNEXT ED โรงเรียนกองทุนฯ (OBEC, True)3 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่7 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน