ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
หนองบัวพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022007
PERCODE 6 หลัก250439
กระทรวง 10 หลัก1055250439
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองบัวพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbuapittayakhom School
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลป่าคา
อำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054050156
อีเมล์แอดเดรสnbp.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์http://www.nbp.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/5Fk2dCXwqg2Qe3yj9

พิกัด


Latitude
19.0932739
Longitude
100.7757995

43.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน