ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
สารธรรมวิทยาคาร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022006
PERCODE 6 หลัก250438
กระทรวง 10 หลัก1055250438
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สารธรรมวิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)sarathumwittayakarn
หมู่ที่5
ถนนน่าน-ท่าวังผา
หมู่บ้าน
ตำบลตาลชุม
อำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054718446
อีเมล์แอดเดรสsarathum.ac.th.@gmail.com
เว็บไซต์www.sarathum.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/rGzqmS5Sc8KVtAWx7

พิกัด


Latitude
19.023402
Longitude
100.7987848

36.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน