ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
ท่าวังผาพิทยาคม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022005
PERCODE 6 หลัก250437
กระทรวง 10 หลัก1055250437
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าวังผาพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Thawangphapittayakhom School
หมู่ที่3
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลท่าวังผา
อำเภอท่าวังผา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054718032
อีเมล์แอดเดรสtp.gr.school@gmail.com
เว็บไซต์http://www.tp.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/rpd5FJEb62mThX2e7

พิกัด


Latitude
19.1159292
Longitude
100.8170256

47.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25623 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25613 รร.
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนคุณภาพ1 รร.
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากล4 รร.
3 โรงเรียน CONNEXT ED โรงเรียนในอุปถัมภ์ของภาคเอกชน (CPALL)1 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับสพฐ.1 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่7 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน