ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
มัธยมป่ากลาง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022004
PERCODE 6 หลัก250436
กระทรวง 10 หลัก1055250436
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัธยมป่ากลาง
ชื่อ (อังกฤษ)Mattayompaklang
หมู่ที่1
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลป่ากลาง
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054718499
อีเมล์แอดเดรสmtpk@mtpk.ac.th
เว็บไซต์www.mtpk.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/vkP7yUi5veSaE3vG6

พิกัด


Latitude
19.1403726
Longitude
100.9301807

67.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน