ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
เมืองแงง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022003
PERCODE 6 หลัก250435
กระทรวง 10 หลัก1055250435
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองแงง
ชื่อ (อังกฤษ)Muengngaengschool
หมู่ที่01
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลแงง
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054688831
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่ https://goo.gl/maps/QznAryJY4x9FgpQm7

พิกัด


Latitude
19.1779624758
Longitude
100.849124254

55.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียน CONNEXT ED รร.ประชารัฐ รุ่นที่3 (OBEC)3 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน