ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022002
PERCODE 6 หลัก250434
กระทรวง 10 หลัก1055250434
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Sathasilapechrungsun School
หมู่ที่6
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลศิลาเพชร
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.satha.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/mES2BBVCAAdkQnac7

พิกัด


Latitude
19.0749627
Longitude
100.9227628

50 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน