ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
ปัว
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55022001
PERCODE 6 หลัก250433
กระทรวง 10 หลัก1055250433
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ปัว
ชื่อ (อังกฤษ)Pua school
หมู่ที่8
ถนนน่าน-ทุ่งช้าง
หมู่บ้าน
ตำบลปัว
อำเภอปัว
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054791243
อีเมล์แอดเดรสpuaserver@pua.ac.th
เว็บไซต์www.pua.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/1YtzEoZomKMC24Eo6

พิกัด


Latitude
19.1809948
Longitude
100.9028779

61.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25593 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25603 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25574 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25583 รร.
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากล4 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน