ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55013001
PERCODE 6 หลัก250462
กระทรวง 10 หลัก1055250462
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
ชื่อ (อังกฤษ)nuntabureewittaya under the Patronage of His Majesty the King
หมู่ที่4
ถนนน่าน-พะเยา
หมู่บ้าน
ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054711751
อีเมล์แอดเดรสnunta.ac.th@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.nunta.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/mge63Bbwbeq2V7gZ9

พิกัด


Latitude
18.7827208
Longitude
100.755707

4.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์1 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน