ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
ศรีนครน่าน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012018
PERCODE 6 หลัก250455
กระทรวง 10 หลัก1055250455
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีนครน่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Srinakornnan
หมู่ที่5
ถนนน่าน-สันติสุข
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองจัง
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054-783128
อีเมล์แอดเดรสsrinakronnan156@hotmail.co.th
เว็บไซต์
แผนที่ https://goo.gl/maps/MEQNihXEzW3edvvx8

พิกัด


Latitude
18.8569971
Longitude
100.8230072

13.3 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน