ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
น่านนคร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012017
PERCODE 6 หลัก250454
กระทรวง 10 หลัก1055250454
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)น่านนคร
ชื่อ (อังกฤษ)nannakorn
หมู่ที่5
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลนาปัง
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054793034
อีเมล์แอดเดรสnannakornschool@hotmail.com
เว็บไซต์www.nnk.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/LL7bD1dgyDvZBTAp8

พิกัด


Latitude
18.71199254
Longitude
100.7699448

8.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน