ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
สันติสุขพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012016
PERCODE 6 หลัก250451
กระทรวง 10 หลัก1055250451
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สันติสุขพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)santisukpittayakorm
หมู่ที่8
ถนน-
หมู่บ้าน
ตำบลดู่พงษ์
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054719538
อีเมล์แอดเดรสspkschool.nan@gmail.com
เว็บไซต์www.suntisuk.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/DCYSbGDjyWGgWvHc9

พิกัด


Latitude
18.9106909
Longitude
100.9400055

32.5 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่7 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน