ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
เมืองลีประชาสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012015
PERCODE 6 หลัก250450
กระทรวง 10 หลัก1055250450
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เมืองลีประชาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)muangleeprachasamakkee
หมู่ที่1
ถนนเจ้าฟ้า
หมู่บ้าน
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054-050019
อีเมล์แอดเดรสmuanglee@muangleeschool.ac.th
เว็บไซต์www.muangleeschool.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/HJ4quAD3PAFDQH7M8

พิกัด


Latitude
18.1809199351
Longitude
100.503112078

104 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
9 โรงเรียน Stand Alone 25664 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน