ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
นาหมื่นพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012014
PERCODE 6 หลัก250449
กระทรวง 10 หลัก1055250449
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาหมื่นพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Namuenpittayakom School
หมู่ที่13
ถนนเจ้าฟ้า
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054718086
อีเมล์แอดเดรสnamuenschool@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.namuenschool.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/PhxdgaPs8W4raUZr8

พิกัด


Latitude
18.2003604
Longitude
100.6617425

79.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน