ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
สารทิศพิทยาคม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012012
PERCODE 6 หลัก250444
กระทรวง 10 หลัก1055250444
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สารทิศพิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Saratidpittayakom
หมู่ที่4
ถนนฝั่งหมิ่น-นาก้า
หมู่บ้าน
ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054050063
อีเมล์แอดเดรสyabhuana@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.sesa37.go.th/yabhuana
แผนที่ https://goo.gl/maps/JCMSbJ9wBnLuFanTA

พิกัด


Latitude
18.5831143
Longitude
100.5092022

58.8 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียน CONNEXT ED รร.ประชารัฐ รุ่นที่1 (True)1 รร.
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
9 โรงเรียน Stand Alone 25664 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน