ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012011
PERCODE 6 หลัก250443
กระทรวง 10 หลัก1055250443
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
ชื่อ (อังกฤษ)Satukitprachasan ratchamangkrapisek
หมู่ที่6
ถนนสา-น้ำมวบ
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำมวบ
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054059688
อีเมล์แอดเดรสadmin@sathukit.ac.th
เว็บไซต์http://www.sathukit.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/KGuRzYBdmJ3yNkfg6

พิกัด


Latitude
18.4823025
Longitude
100.9329506

55.9 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก2 รร.
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
9 โรงเรียน Stand Alone 25664 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน