ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
สา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012009
PERCODE 6 หลัก250441
กระทรวง 10 หลัก1055250441
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สา
ชื่อ (อังกฤษ)Sa
หมู่ที่8
ถนนสา - นาน้อย
หมู่บ้าน
ตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054-781764
อีเมล์แอดเดรสsaschool_nan@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.saschool.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/eCb5VD2AWGwfVAuy6

พิกัด


Latitude
18.5598941069
Longitude
100.752567068

29.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25593 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25603 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25574 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25583 รร.
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากล4 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่7 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน