ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
นาน้อย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012008
PERCODE 6 หลัก250432
กระทรวง 10 หลัก1055250432
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Nanoi
หมู่ที่1
ถนนเจ้าฟ้า
หมู่บ้าน
ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054789093
อีเมล์แอดเดรสnanoischoolnan@gmail.com
เว็บไซต์http://www.nanoi.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/DaguJhCnHPcxktx8A

พิกัด


Latitude
18.3312623
Longitude
100.7188567

61.1 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25623 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25613 รร.
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนอัจฉริยะเกษตรประณีต (STI)1 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่7 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน