ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
บ้านหลวง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012007
PERCODE 6 หลัก250431
กระทรวง 10 หลัก1055250431
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Banluang
หมู่ที่2
ถนนน่าน-พะเยา
หมู่บ้าน
ตำบลป่าคาหลวง
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054761048
อีเมล์แอดเดรสmuttayombanluang@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.banluang.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/FGNZ88PMrawb17dRA

พิกัด


Latitude
18.8486484
Longitude
100.4383526

48.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา1 รร.
2 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ โครงการกองทุนการศึกษา3 รร.
3 โรงเรียน CONNEXT ED โรงเรียนกองทุนฯ (OBEC, True)3 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน