ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
แม่จริม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012006
PERCODE 6 หลัก250430
กระทรวง 10 หลัก1055250430
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แม่จริม
ชื่อ (อังกฤษ)Maecharim
หมู่ที่4
ถนนน่าน-แม่จริม
หมู่บ้าน
ตำบลหนองแดง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054719800
อีเมล์แอดเดรสMaecharim@hotmail.com
เว็บไซต์www.maecharim.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/7TBNAkAyEe9GqBRd7

พิกัด


Latitude
18.7043779362
Longitude
101.01151624

39.2 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
3 โรงเรียน CONNEXT ED รร.ประชารัฐ รุ่นที่3 (OBEC)3 รร.
4 โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่สูง9 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
7 โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระดับเขตพื้นที่7 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน