ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
สตรีศรีน่าน
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012002
PERCODE 6 หลัก250427
กระทรวง 10 หลัก1055250427
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สตรีศรีน่าน
ชื่อ (อังกฤษ)strisrinan school
หมู่ที่
ถนนมะโน
หมู่บ้าน
ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054710373
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์http://www.srinan.ac.th/
แผนที่ https://goo.gl/maps/E9q9ASm2396SzEAF8

พิกัด


Latitude
18.7776112936
Longitude
100.780401939

1.7 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25581 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25574 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน