ทะเบียนโรงเรียน สพม.น่าน
ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
โรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนระดับ ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก55012001
PERCODE 6 หลัก250426
กระทรวง 10 หลัก1055250426
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ชื่อ (อังกฤษ)Srisawatwittayakarnchangwatnan
หมู่ที่5
ถนนยันตรกิจโกศล
หมู่บ้าน
ตำบลดู่ใต้
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์054710411
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.srisawat.ac.th
แผนที่ https://goo.gl/maps/4rZ2CmpHbbQDhhG9A

พิกัด


Latitude
18.7596546326
Longitude
100.76013864

4.4 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25593 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ObecQA พ.ศ. 25603 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25574 รร.
1 โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA พ.ศ. 25583 รร.
10 โรงเรียนต้นแบบการพัฒนา โรงเรียนมาตรฐานสากล4 รร.
5 โรงเรียนพักนอน โรงเรียนพักนอน23 รร.
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน