สพม.น่าน.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
550120012504261055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน5ดู่ใต้เมืองน่าน55000สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054710411 www.srisawat.ac.th4.418.7596546326100.76013864
550120022504271055250427 สตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่าน55000สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054710373 http://www.srinan.ac.th/1.718.7776112936100.780401939
550120032504281055250428 บ่อสวกวิทยาคาร3บ่อสวกเมืองน่าน55000สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054718713bosuakschool@gmail.com www.sesa37.go.th/bosuak14.618.7393188100.684978
550120042504291055250429 น่านประชาอุทิศ9กองควายเมืองน่าน55000สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054681216nanpracha@live.com http://nanpracha.blogspot.com13.918.6807899100.7434409
550120062504301055250430 แม่จริม4หนองแดงแม่จริม55170สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054719800Maecharim@hotmail.com www.maecharim.ac.th39.218.7043779362101.01151624
550120072504311055250431 บ้านหลวง2ป่าคาหลวงบ้านหลวง55190สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054761048muttayombanluang@hotmail.com http://www.banluang.ac.th/48.218.8486484100.4383526
550120082504321055250432 นาน้อย1นาน้อยนาน้อย55150สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054789093nanoischoolnan@gmail.com http://www.nanoi.ac.th61.118.3312623100.7188567
550120092504411055250441 สา8กลางเวียงเวียงสา55110สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054-781764saschool_nan@hotmail.com http://www.saschool.ac.th29.118.5598941069100.752567068
550120112504431055250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก6น้ำมวบเวียงสา55110สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054059688admin@sathukit.ac.th http://www.sathukit.ac.th55.918.4823025100.9329506
550120122504441055250444 สารทิศพิทยาคม4ยาบหัวนาเวียงสา55110สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054050063yabhuana@hotmail.com http://www.sesa37.go.th/yabhuana58.818.5831143100.5092022
550120142504491055250449 นาหมื่นพิทยาคม13บ่อแก้วนาหมื่น55180สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054718086namuenschool@hotmail.com http://www.namuenschool.ac.th79.718.2003604100.6617425
550120152504501055250450 เมืองลีประชาสามัคคี1ปิงหลวงนาหมื่น55180สหวิทยาเขตเวียงป้อ 054-050019muanglee@muangleeschool.ac.th www.muangleeschool.ac.th10418.1809199351100.503112078
550120162504511055250451 สันติสุขพิทยาคม8ดู่พงษ์สันติสุข55210สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054719538spkschool.nan@gmail.com www.suntisuk.ac.th32.518.9106909100.9400055
550120172504541055250454 น่านนคร5นาปังภูเพียง55000สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054793034nannakornschool@hotmail.com www.nnk.ac.th8.218.71199254100.7699448
550120182504551055250455 ศรีนครน่าน5เมืองจังภูเพียง55000สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054-783128srinakronnan156@hotmail.co.th 13.318.8569971100.8230072
550130012504621055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์4ไชยสถานเมืองน่าน55000สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 054711751nunta.ac.th@hotmail.com http://www.nunta.ac.th4.318.7827208100.755707
550220012504331055250433 ปัว8ปัวปัว55120สหวิทยาเขตวรนคร 054791243puaserver@pua.ac.th www.pua.ac.th61.319.1809948100.9028779
550220022504341055250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์6ศิลาเพชรปัว55120สหวิทยาเขตศิลาทอง www.satha.ac.th5019.0749627100.9227628
550220032504351055250435 เมืองแงง01แงงปัว55120สหวิทยาเขตวรนคร 054688831 55.819.1779624758100.849124254
550220042504361055250436 มัธยมป่ากลาง1ป่ากลางปัว55120สหวิทยาเขตศิลาทอง 054718499mtpk@mtpk.ac.th www.mtpk.ac.th67.819.1403726100.9301807
550220052504371055250437 ท่าวังผาพิทยาคม3ท่าวังผาท่าวังผา55140สหวิทยาเขตศิลาทอง 054718032tp.gr.school@gmail.com http://www.tp.ac.th47.119.1159292100.8170256
550220062504381055250438 สารธรรมวิทยาคาร5ตาลชุมท่าวังผา55140สหวิทยาเขตศิลาทอง 054718446sarathum.ac.th.@gmail.com www.sarathum.ac.th36.319.023402100.7987848
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคม5ป่าคาท่าวังผา55140สหวิทยาเขตศิลาทอง 054050156nbp.ac.th@gmail.com http://www.nbp.ac.th43.519.0932739100.7757995
550220082504401055250440 เมืองยมวิทยาคาร2ยมท่าวังผา55140สหวิทยาเขตศิลาทอง 054705255mw@mw.ac.th www.mw.ac.th55.119.0903203296100.894516453
550220092504461055250446 ทุ่งช้าง2ทุ่งช้างทุ่งช้าง55130สหวิทยาเขตวรนคร 054795167tc_school@hotmail.com www.thungchang.ac.th81.719.3963518100.8820748
550220102504471055250447 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"11เชียงกลางเชียงกลาง55160สหวิทยาเขตวรนคร 054753248chiangklang@spm37.com www.ckp.ac.th69.619.29580472100.8615012
550220112504481055250448 พระธาตุพิทยาคม2พระธาตุเชียงกลาง55160สหวิทยาเขตวรนคร 054718946pratat@pratat.ac.th http://pratat.ac.th/76.619.3352091100.8847774
550220122504521055250452 บ่อเกลือ5บ่อเกลือใต้บ่อเกลือ55220สหวิทยาเขตวรนคร 054778078boklua_nan@hotmail.com www.bokluea.ac.th79.219.0791866101.1579377
550220132504531055250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก5นาไร่หลวงสองแคว55160สหวิทยาเขตศิลาทอง 054777089trikate2u@gmail.com www.trikate.ac.th80.519.3556389738100.703719017
550220142504571055250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ1ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติ55130สหวิทยาเขตวรนคร 054693533 www.mpcs.ac.th13119.5790973078101.079033115