สพม.น่าน.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550120012504261055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านดู่ใต้เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 1,114301,077302,1916037ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550120022504271055250427 สตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 1,240331,324362,5646937ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
550120032504281055250428 บ่อสวกวิทยาคารบ่อสวกเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 925464138915ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120042504291055250429 น่านประชาอุทิศกองควายเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ --1136113619ปกติม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120062504301055250430 แม่จริมหนองแดงแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 218816873861526ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120072504311055250431 บ้านหลวงป่าคาหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 227717984061527ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120082504321055250432 นาน้อยนาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 49015474159643032ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120092504411055250441 สากลางเวียงเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 82424643211,4674533ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120112504431055250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกน้ำมวบเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 833636146916ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120122504441055250444 สารทิศพิทยาคมยาบหัวนาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 743436117913ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120142504491055250449 นาหมื่นพิทยาคมบ่อแก้วนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 179612863071226ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120152504501055250450 เมืองลีประชาสามัคคีปิงหลวงนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 903333123621ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120162504511055250451 สันติสุขพิทยาคมดู่พงษ์สันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 201618893891526ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120172504541055250454 น่านนครนาปังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9247961711017ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120182504551055250455 ศรีนครน่านเมืองจังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 44341385614ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550130012504621055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ไชยสถานเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 1467245143912119ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220012504331055250433 ปัวปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 99927920241,9195138ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550220022504341055250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ศิลาเพชรปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 583535111814ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220032504351055250435 เมืองแงงแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 4233968199ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220042504361055250436 มัธยมป่ากลางป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 281921494951828ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220052504371055250437 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 73720651221,3884233ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220062504381055250438 สารธรรมวิทยาคารตาลชุมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 843686152917ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคมป่าคาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3533967498ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220082504401055250440 เมืองยมวิทยาคารยมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7955361321112ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220092504461055250446 ทุ่งช้างทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 224820764311431ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220102504471055250447 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 43312344107772235ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220112504481055250448 พระธาตุพิทยาคมพระธาตุเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 37353690910ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220122504521055250452 บ่อเกลือบ่อเกลือใต้บ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 2719326125972128ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220132504531055250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกนาไร่หลวงสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 160612862881224ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
550220142504571055250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 134618893221521ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4