สพม.น่าน.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550220142504571055250457 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร ----129618193101521-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220132504531055250453 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกนาไร่หลวงสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง ----127610162281219-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
550220122504521055250452 บ่อเกลือบ่อเกลือใต้บ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร ----2779311115882029-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220112504481055250448 พระธาตุพิทยาคมพระธาตุเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ----483816129914-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220102504471055250447 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร ----4431234697892138-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220092504461055250446 ทุ่งช้างทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร ----229819864271431-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220082504401055250440 เมืองยมวิทยาคารยมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----8045461341013-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220072504391055250439 หนองบัวพิทยาคมป่าคาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----43348591811-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220062504381055250438 สารธรรมวิทยาคารตาลชุมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----9257961711116-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550220052504371055250437 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง ----68319656231,3394232-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550220042504361055250436 มัธยมป่ากลางป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ----246921594611826-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550220032504351055250435 เมืองแงงแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร ----52442694109-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220022504341055250434 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ศิลาเพชรปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง ----703455115814-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550220012504331055250433 ปัวปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร ----1,00327923241,9265138-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
550130012504621055250462 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ไชยสถานเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----1927242144342121-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120182504551055250455 ศรีนครน่านเมืองจังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----23336359610-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
550120172504541055250454 น่านนครนาปังภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----10449061941019-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120162504511055250451 สันติสุขพิทยาคมดู่พงษ์สันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----207619694031527-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120152504501055250450 เมืองลีประชาสามัคคีปิงหลวงนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----823554137720-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120142504491055250449 นาหมื่นพิทยาคมบ่อแก้วนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----201612163221227-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120122504441055250444 สารทิศพิทยาคมยาบหัวนาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----883486136915-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120112504431055250443 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกน้ำมวบเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----843716155917-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120092504411055250441 สากลางเวียงเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----84823619201,4674334-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120082504321055250432 นาน้อยนาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----48015467159473032-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
550120072504311055250431 บ้านหลวงป่าคาหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----234916774011625-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120062504301055250430 แม่จริมหนองแดงแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----243915864011527-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
550120042504291055250429 น่านประชาอุทิศกองควายเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ------1336133622-ปกติม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120032504281055250428 บ่อสวกวิทยาคารบ่อสวกเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----1005494149917-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
550120022504271055250427 สตรีศรีน่านในเวียงเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ ----1,257331,336362,5936938-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
550120012504261055250426 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านดู่ใต้เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง ----1,133301,041302,1746036-ปกติม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6