เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน เมืองน่านwww.srisawat.ac.th
55012002 สตรีศรีน่าน เมืองน่านhttp://www.srinan.ac.th/
55012003 บ่อสวกวิทยาคาร เมืองน่านwww.sesa37.go.th/bosuakbosuakschool@gmail.com
55012004 น่านประชาอุทิศ เมืองน่านhttp://nanpracha.blogspot.comnanpracha@live.com
55012006 แม่จริม แม่จริมwww.maecharim.ac.thMaecharim@hotmail.com
55012007 บ้านหลวง บ้านหลวงhttp://www.banluang.ac.th/muttayombanluang@hotmail.com
55012008 นาน้อย นาน้อยhttp://www.nanoi.ac.thnanoischoolnan@gmail.com
55012009 สา เวียงสาhttp://www.saschool.ac.thsaschool_nan@hotmail.com
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก เวียงสาhttp://www.sathukit.ac.thadmin@sathukit.ac.th
55012012 สารทิศพิทยาคม เวียงสาhttp://www.sesa37.go.th/yabhuanayabhuana@hotmail.com
55012014 นาหมื่นพิทยาคม นาหมื่นhttp://www.namuenschool.ac.thnamuenschool@hotmail.com
55012015 เมืองลีประชาสามัคคี นาหมื่นwww.muangleeschool.ac.thmuanglee@muangleeschool.ac.th
55012016 สันติสุขพิทยาคม สันติสุขwww.suntisuk.ac.thspkschool.nan@gmail.com
55012017 น่านนคร ภูเพียงwww.nnk.ac.thnannakornschool@hotmail.com
55012018 ศรีนครน่าน ภูเพียงsrinakronnan156@hotmail.co.th
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ เมืองน่านhttp://www.nunta.ac.thnunta.ac.th@hotmail.com
55022001 ปัว ปัวwww.pua.ac.thpuaserver@pua.ac.th
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ ปัวwww.satha.ac.th
55022003 เมืองแงง ปัว
55022004 มัธยมป่ากลาง ปัวwww.mtpk.ac.thmtpk@mtpk.ac.th
55022005 ท่าวังผาพิทยาคม ท่าวังผาhttp://www.tp.ac.thtp.gr.school@gmail.com
55022006 สารธรรมวิทยาคาร ท่าวังผาwww.sarathum.ac.thsarathum.ac.th.@gmail.com
55022007 หนองบัวพิทยาคม ท่าวังผาhttp://www.nbp.ac.thnbp.ac.th@gmail.com
55022008 เมืองยมวิทยาคาร ท่าวังผาwww.mw.ac.thmw@mw.ac.th
55022009 ทุ่งช้าง ทุ่งช้างwww.thungchang.ac.thtc_school@hotmail.com
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา" เชียงกลางwww.ckp.ac.thchiangklang@spm37.com
55022011 พระธาตุพิทยาคม เชียงกลางhttp://pratat.ac.th/pratat@pratat.ac.th
55022012 บ่อเกลือ บ่อเกลือwww.bokluea.ac.thboklua_nan@hotmail.com
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก สองแควwww.trikate.ac.thtrikate2u@gmail.com
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติwww.mpcs.ac.th