จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด8,6888,12716,815
น้อยกว่า 2 ปี---
2 ปี---
3 ปี---
4 ปี---
5 ปี---
6 ปี---
7 ปี---
8 ปี---
9 ปี---
10 ปี---
11 ปี---
12 ปี524-524
13 ปี2,837-2,837
14 ปี2,858-2,858
15 ปี2,3274862,813
16 ปี1322,6792,811
17 ปี92,7022,711
18 ปี12,1212,122
19 ปี-123123
20 ปี-1616
20 ปีขึ้นไป---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-11
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี-77
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี-235235
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี1325326
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี11293304
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี29259351
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี315-315
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี322-322
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี58-58
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี---
55022001 ปัวปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด9999201,919
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-11
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี-55
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี-1212
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี-88
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี11011
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี8311
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี15-15
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี16-16
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี2-2
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี---
55022003 เมืองแงงปัวสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด423981
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี-55
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี-3838
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี-6868
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี57984
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี551772
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี50-50
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี95-95
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี19-19
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี---
55022009 ทุ่งช้างทุ่งช้างสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด224207431
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี-55
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี19798
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี-127127
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี17108125
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี1297136
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี132-132
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี140-140
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี14-14
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี---
55022010 เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"เชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด433344777
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-11
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี-99
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี-2222
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี-1111
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี21012
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี11-11
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี15-15
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี9-9
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี---
55022011 พระธาตุพิทยาคมเชียงกลางสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด375390
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี72-72
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี91-91
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี23-23
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด271326597
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป---
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี-33
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี-1313
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี-8080
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี199100
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี8114122
55022012 บ่อเกลือบ่อเกลือสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี761793
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร นักเรียนทั้งหมด134188322
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร น้อยกว่า 2 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 2 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 3 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 4 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 5 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 6 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 7 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 8 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 9 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 10 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 11 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 12 ปี10-10
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 13 ปี40-40
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 14 ปี40-40
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 15 ปี371350
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 16 ปี46266
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 17 ปี35659
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 18 ปี-4242
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 19 ปี-1515
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปี---
55022014 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติสหวิทยาเขตวรนคร 20 ปีขึ้นไป---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-11
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี-11
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี-66
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี-2020
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี12223
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี15318
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี19-19
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี19-19
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี4-4
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี---
55022002 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด5853111
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-22
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี-88
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี-5858
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี-7676
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี96574
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี75580
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี101-101
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี85-85
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี11-11
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี---
55022004 มัธยมป่ากลางปัวสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด281214495
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี-66
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี-170170
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี1229230
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี12216228
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี18430214
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี231-231
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี256-256
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี53-53
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี---
55022005 ท่าวังผาพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด7376511,388
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี-2424
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี12324
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี12122
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี24-24
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี26-26
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี29-29
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี3-3
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี---
55022006 สารธรรมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด8468152
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี-66
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี-1919
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี41418
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี11-11
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี7-7
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี13-13
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี---
55022007 หนองบัวพิทยาคมท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด353974
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี-2020
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี-1818
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี-1212
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี24327
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี29-29
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี21-21
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี5-5
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี---
55022008 เมืองยมวิทยาคารท่าวังผาสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด7953132
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 2 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง น้อยกว่า 2 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง นักเรียนทั้งหมด160128288
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 3 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 4 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 5 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 6 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 7 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 8 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 9 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 10 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 11 ปี---
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 12 ปี8-8
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 13 ปี49-49
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 14 ปี55-55
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 15 ปี43346
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 16 ปี53944
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 17 ปี-4949
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 18 ปี-2828
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 19 ปี-66
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปี-33
55022013 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกสองแควสหวิทยาเขตศิลาทอง 20 ปีขึ้นไป---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี-66
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-259259
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี-362362
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี8356364
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี27994373
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี360-360
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี368-368
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี99-99
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด1,1141,0772,191
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55012001 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี-11
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-44
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี-1111
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี32427
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี18624
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี29-29
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี29-29
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี13-13
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55012003 บ่อสวกวิทยาคารเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด9246138
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-11
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี-22
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-4444
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี-4646
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี16869
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี61768
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี78-78
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี68-68
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี10-10
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55012006 แม่จริมแม่จริมสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด218168386
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี-11
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-5959
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี-5555
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี46266
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี68270
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี73-73
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี75-75
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี7-7
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55012007 บ้านหลวงบ้านหลวงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด227179406
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี-11
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-6161
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี-5454
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี56166
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี431154
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี83-83
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี52-52
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี18-18
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55012016 สันติสุขพิทยาคมสันติสุขสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด201188389
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-1919
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี12930
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี-2828
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี25328
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี30-30
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี30-30
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี6-6
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55012017 น่านนครภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด9279171
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-77
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี-2020
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี-1212
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี14216
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี16-16
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี11-11
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี3-3
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55012018 ศรีนครน่านภูเพียงสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด444185
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปีขึ้นไป---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 20 ปี-11
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 19 ปี-1010
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 18 ปี-5454
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 17 ปี-9494
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 16 ปี67682
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 15 ปี371047
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 14 ปี61-61
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 13 ปี37-37
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 12 ปี5-5
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 11 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 10 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 9 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 8 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 7 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 6 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 5 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 4 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 3 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง 2 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง น้อยกว่า 2 ปี---
55013001 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์เมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง นักเรียนทั้งหมด146245391
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-11
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-33
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-325325
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี-425425
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี7436443
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี291134425
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี407-407
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี428-428
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี107-107
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012002 สตรีศรีน่านเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด1,2401,3242,564
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี-11
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-55
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-2727
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี-3434
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี-3838
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี-88
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012004 น่านประชาอุทิศเมืองน่านสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด-113113
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-66
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-147147
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี-152152
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี2156158
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี15113164
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี150-150
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี168-168
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี19-19
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012008 นาน้อยนาน้อยสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด490474964
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-66
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-198198
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี1202203
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี12209221
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี24328271
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี278-278
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี269-269
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี21-21
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012009 สาเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด8246431,467
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-11
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-1818
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี-2727
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี21517
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี19221
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี37-37
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี25-25
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012011 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด8363146
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี-11
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-1111
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี-1717
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี11314
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี23124
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี34-34
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี16-16
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012012 สารทิศพิทยาคมเวียงสาสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด7443117
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-4242
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี-3333
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี-4949
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี48452
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี66-66
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี64-64
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี1-1
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012014 นาหมื่นพิทยาคมนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด179128307
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปีขึ้นไป---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 20 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 19 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 18 ปี-88
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 17 ปี-1313
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 16 ปี11112
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 15 ปี19120
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 14 ปี34-34
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 13 ปี31-31
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 12 ปี5-5
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 11 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 10 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 9 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 8 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 7 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 6 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 5 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 4 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 3 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ 2 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ น้อยกว่า 2 ปี---
55012015 เมืองลีประชาสามัคคีนาหมื่นสหวิทยาเขตเวียงป้อ นักเรียนทั้งหมด9033123


ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
Version.2024.1.KAOPUNHOT